Prezentace školy

Mateřská škola v Olešce byla vybudována v 80. letech minulého století a byla otevřena 11.1. 1978. Mateřskou školu navštěvovalo spousta dětí ze spádových vesnic patřících k Olešce, děti z Brníka, Králky, Bulánky, Krymlova. Ale i ze vzdálenějších obcí z Malotic, Ždánic, Nučic, Prusic, Konojed, Oplan, Jevan.

Mateřská škola byla vesnická , jednotřídní s kapacitou 25 dětí. V roce 2011 v březnu se započala kvůli velkému počtu dětí, které se z kapacitních důvodů nemohly umístit do naší školky přestavba školy. Přístavba byla otevřena pro 15 dětí a nynější kapacita školy je 40 dětí. Slavnostní otevření nové třídy pro 15 dětí proběhlo dne 30.9. 2011. A tím se naše MŠ stala dvoutřídní.

Budova je typizovaná, panelová, přízemní. Interiér tvoří prostory pro děti , jejich aktivity, potřeby a prostory pro provozní zaměstnance. Hlavní místnosti jsou třídy a herny, které jsou dostatečně světlé. Nevýhodou nadále je rozkládání lehátek a matrací pro odpočinek dětí. Kolektiv pracovnic byl dne 26.9. 2011 rozšířen o dvě nové pracovnice. Od srpna 2012 nastoupila nová paní ředitelka, a nová vedoucí školní jídelny. Původní paní ředitelka a paní vedoucí školní jídelny odešly do důchodu.V srpnu 2013 nastoupila nová paní učitelka. Kolektiv pracovnic se snaží dětem poskytovat milé a příjemné prostředí plné lásky a porozumění.

Naším hlavním cílem je dětem umožňovat šťastné, klidné a bezpečné prožívání důležitého období předškolního věku. Ve výchovně vzdělávací práci vycházíme z prostředí , které nás obklopuje a je dětem blízké. Děti vyrůstají ve venkovském prostředí, proto naším hlavním tématem je příroda a její proměny během roku. Snažíme se co nejvíce času trávit venku formou pobytu na zahradě mateřské školy , nebo vycházek po okolí. Dětem se snažíme přibližovat i témata , která postihují všechny oblasti vedoucí ke zdárnému rozvoji osobnosti dětí v dnešní moderní společnosti. Kolektiv dětí tvoří 3-7 leté děti, vyskytují se u nás i děti s odloženou školní docházkou. Snažíme se upevňovat kamarádské a přátelské vztahy mezi dětmi. Všichni si pomáháme a neubližujeme si navzájem.

Do kuchyně mateřské školy nám zřizovatel pořídil za nemalé finanční náklady „Konvektomat“, který umožňuje kuchařkám přípravu zdravého a chutného jídla.