Září 2013

Takto jsme si se Štístky užívali září. Opékali jsme "buřtíky", seznamovali jsme se s naší vesnicí, zkoumali ovoce a zelenu, stavěli bunkry a vůbec jsme si září užívali :-)

Obrázky: