Režimové činnosti

• scházení dětí, ranní zájmové činnosti dle vlastní volby a přání dítěte

• pracovní a výtvarné činnosti vedení učitelkou s dětmi předškolního věku, mladší děti se mohou zapojit dle zájmu,

• hygiena, svačina – děti jsou vedeny k samostatnosti při sebeobsluze

• didakticky zacílené činnosti s celou skupinou dětí, ve skupinách i individuálně

• ranní cvičení, pohybová chvilka, pohybové hry

• samostatná práce se skupinou předškoláků, příprava skupiny mladších dětí na pobyt venku,

• příprava předškoláků na pobyt venku

• pobyt venku

• hygiena, oběd

• hygiena, odpočinek

• náhradní aktivity dětí, které při pohádce neusnou

• vstávání, hygiena, úprava zevnějšku

• podávání svačiny

• odpolední činnosti dle zájmu dětí, pobyt na školní zahradě apod…